Real freedom is the feeling of universal oneness

“Real freedom is the feeling of universal oneness. This you can get from a life of meditations”

Sri Chinmoy

Sri Chinmoy

Was an Indian Spiritual leader and a prolific author, poet, artist, musician.
Sri Chinmoy was one of the most creative gurus around. He had a passion for poetry, literature, painting, music and sport.

He is one of my favorite spiritual leaders. I am reading his book – The Wisdom Of Sri Chinmoy and I think it is pretty interesting and helpful in understanding Eastern and Hindu thought about spirituality. This book is a compilation of questions and answers from Sri Chinmoy on many topics. Soon, I will give you reviews of this book.

Sri Chinmoy

Byl indický duchovní vůdce a plodný autor, básník, výtvarník, hudebník.
Sri Chinmoy byl jedním z nejkreativnějších guru kolem. Měl nadšení pro poezii, literaturu, malířství, hudbu a sport.

Sri Chinmoy je jednim z mých nejoblíbenějších duchovních vůdců. Čtu knihu – Moudrosti Sri Chinmoye a myslím, že je velmi zajímava a užitečna pro pochopení východních a hinduistických myšlení o duchovnu. Tato kniha je kompilací otázek a odpovědí z Sri Chinmoye o mnoha tématech. Brzy, Vám dám recenze této knihy.

Made with Love By Martina