FIND YOUR BLISS

How to find your bliss?

There are a couple things you need to understand about finding your bliss before receiving. 
Body, mind and soul must be connected in balance and harmony. The body needs movement to stay healthy and flexible.
Meditation is good for our mind (to increase awareness) and with the help of our breath we connect that with our soul.
If our body, mind and spirit are in balance, then our inner being is in balance. The result is we become happy both inside and outside.
So, follow your sat chit ananda (Sanskrit) the meaning of the word is existence, consciousness, and bliss or truth, sat = is being, chit = full consciousness and ananda = reaction, in Hinduism called Brahman.

The answer is meditation!

Keep practicing and enjoy the benefits of meditation.

Jak najít své štěstí?

V první řadě je tu pár věcí, které by jste měli pochopit, než začnete hledat a přijímat.
Tělo, mysl a duše musí být propojeno v rovnováze a harmonii. Tělo potřebuje pohyb, zůstat zdravé a pružné.
Meditace je dobrá pro naši mysl a (navýši nám podvědomí) a pomocí našeho dechu ji spojíme s naší duší. Pokud naše tělo, mysl a duše jsou v rovnováze, pak je i naše vnitřní bytost v rovnováze. Výsledkem je, že se staneme šťastní a to jak uvnitř, tak i venku.
Následuje svůj sat-čit-ananda (v sanskrtu) význam slova je existence, vědomí a blaho nebo pravda, Sa = být, čit = plné vědomí a ananda = reakce. V Hinduismu tak zvané Brahman.

Odpověď je meditace!

Mějte výdrž a procvičujte a vychutnávejte si výhod meditace.

Made with Love By Martina