Climate Change – Before the flood 

We should keep our planet in better condition. Right?

Think of your children and grandchildren and their children. 

Ask yourself question. What will THE WORLD be like in 50 Years? 

Potential future climates clearly indicate that climate change is real, and it’s costing nature problems.
If We Don’t Do Anything About Climate Change, it will be disastrous in the future! 

Start doing what’s right and SAVE OUR Planet.

IT IS UP TO ALL OF US!

CONSUME DIFFERENTLY: 
WHAT YOU BUY
WHAT YOU EAT 
HOW YOU GET YOUR POWER 

VOTE FOR LEADERS WHO WILL FIGHT CLIMATE CHANGE BY:
ENDING FOSSIL FUEL SUBSIDIES 
INVESTING IN RENEWABLES 
LEAVING FOSSIL FUELS IN THE GROUND 
SUPPORTING A PRICE ON CARBON 

 

National Geographic 
Before the flood 

Thank you for reading this article and even more thanks for watching this amazing video. More on https://www.beforetheflood.com

Before the flood
Directed by  Fischer Stevens
Produced by Leonardo DiCaprio
Produced by Fischer Stevens, Trevor Davidoski, Jennifer Davisson 
Produced by Brett Ratner, James Packer
Writer by Mark Monroe
Executive produced by Martin Scorsese

CZ

Měli bychom udržet naši planetu v lepším stavu. Že jo?

Mysleme na své děti a děti vašich dětí.

Dejme si otázku: Jak to bude vypadat za 50 let? Vážně jim chceme předat takový svět? Ja rozhodně ne! A proto ZAČNĚME něco dělat!

Klimatické změny jsou tady a zrychlují se víc, než se předpokládalo. 
Je za pět minut dvanáct. Všichni bychom s tím měli něco dělat nebo to pocítí většina z nás…

Už nemysleme ale začneme činit a zachraňme naši ZEMI.

JE TO NA NÁS VŠECH!

A proto vás žádám, abyste naši planetu chránili a ne ničili!

Změňme potřebu:
Co kupujeme
Co jíme 
Jak získáváme energii

Volme vůdce, kteří budou bojovat se změnou klimatu:
Ukončí dotování fosilních paliv.
Investují do obnovitelných zdrojů.
Ponechají fosilní paliva v zemi.
Podpoří placení za uhlík.

Děkuji Vám za přečtení si tohoto článku a ještě větší dík za zhlédnutí tohoto úžasného videa

Before the flood
Directed by  Fischer Stevens
Produced by Leonardo DiCaprio
Produced by Fischer Stevens, Trevor Davidoski, Jennifer Davisson 
Produced by Brett Ratner, James Packer
Writer by Mark Monroe
Executive produced by Martin Scorsese

Made with love by Martina